Japānas televīzija viesojas “Kuldīgas siltumtīklos”

13/12/2016

Šodien, 13. decembrī, “Kuldīgas siltumtīklus” apmeklēja Japānas valsts televīzijas kanāla NHK filmēšanas grupa.

Japānas žurnālisti veido plašu sižetu par Latviju, kura vēstījums ir – parādīt, kā Latvija kā maza valsts mūsdienu globālajā pasaulē nodrošina savu ekonomisko attīstību, kā arī saglabā tradicionālās un kultūras vērtības.

Sižeta noskaņa iecerēta pozitīva – filmēšanas grupa vēlas Japānas iedzīvotājiem parādīt Latviju kā mazu, bet darbīgu nāciju, kas spēj tikt galā ar globālās pasaules izaicinājumiem. 

Stāstot par tautsaimniecības attīstību Latvijā, Japānas iedzīvotājiem tiks parādīts arī kā Latvija attīsta un izmanto atjaunojamo enerģiju. Tādēļ organizēta intervija ar “Kuldīgas siltumtīklu” pārstāvjiem un apmeklēta koģenerācijas stacija Stacijas ielā 6.

Ar filmēšanas grupu tikās SIA "Kuldīgas siltumtīkli" tehniskais direktors Jānis Keišs.

Attēlā: SIA "Kuldīgas siltumtīkli" tehniskais direktors Jānis Keišs (no kreisās) ar filmēšanas grupu no Japānas valsts televīzijas kanāla NHK.

ANITAS ZVINGULES teksts un foto