Vidējās āra gaisa temperatūras salīdzinājums

01/12/2016

Siltumenerģijas patēriņu ietekmē vairāki apstākļi. Viens no galvenajiem ir āra gaisa temperatūra. Jo aukstāks laiks, jo lielāks siltuma patēriņš.

"Nereti iedzīvotājiem šķiet, ja pēdējās mēneša dienas ir siltas, tad arī kopējam mēneša siltuma patēriņam jābūt mazāka, bet ir aizmirsies, ka mēneša sākums bija ļoti auksts. Tādēļ šāds informatīvs grafiks, kur redzama vidējā āra gaisa temperatūra apkures mēnešos, ar atsevišķi izdalītu normatīvo temperatūru, precīzi atspoguļo patieso gaisa temperatūru, kas ietekmējusi siltumenerģijas patēriņu," stāsta SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Jāpiebilst, ka siltumenerģijas patēriņu ietekmē arī vēja virziens un stiprums, gaisa mitruma līmenis, cik ekonomiski lietojam siltumu un, cik energoefektīvā mājoklī dzīvojam.

Informācija par vidējo gaisa temperatūru regulāri tiek publicēta mūsu mājaslapā, sadaļā "Klientiem".

ANITA ZVINGULE