Galvenais kurināmā veids – koksnes šķelda

02/12/2016

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” koksnes šķeldu kā kurināmo izmanto katlu mājā Lapegļu ielā 8, biomasas koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6 un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pansionāta katlu mājā Graudu ielā 12.

Gadā “Kuldīgas siltumtīkli” vidēji izkurina 50 tūkstošus berkubus koksnes šķeldas.

Kurināmo materiālu galvenokārt piegādā zāģētavas un zemnieku saimniecības no Kuldīgas novada. Lielākie piegādātāji ir SIA “Energoparks”, SIA “Vēvers”, SIA “Palleteries”, SIA “Mežmaļi”, SIA “Rajaks”, SIA “AJG plus”, SIA “Ekomežs”, zemnieku saimniecība “Burtnieki”, “Jaunkalni” un “Ezergaļi”.

Koģenerācijas stacijai tiek iegādāta šķelda, kas gatavota no nomaļiem. Svarīgi, lai tā būtu viendabīga. Tādējādi iespējams iegūt labākus rezultātus – vairāk elektrības un siltuma.

Savukārt Lapegļu ielas katlu mājai der arī malkas un zaru šķelda, kuras struktūra ir vieglāka.

Lapegļu un Stacijas ielā atrodas divas lielas nojumes, kurās šķelda tiek uzglabāta. Tiek iegādāts tāds apjoms, lai kurināmā materiāla būtu gana aptuveni trim nedēļām. Apkures nodrošināšanai pilsētā, aukstā laikā vienā mēnesī tiek patērēti 10 līdz 11 tūkstoši berkubu, bet tādos laika apstākļos kā šobrīd – ap 7 tūkstošiem berkubu šķeldas.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" piemērotais siltumenerģijas tarifs ir 49,80 eiro par vienu siltumenerģijas megavatstundu plus pievienotās vērtības nodoklis, kas iedzīvotājiem ir 12%, bet juridiskajām personām – 21%. Kuldīgā ir viens no zemākajiem tarifiem Latvijā.

VIDEO: SIA „Kuldīgas siltumtīkli” teritorijā Stacijas ielā 6, kur atrodas modernā biomasas koģenerācijas stacija, ievesta kārtējā šķeldas krava. Tā tas notiek visu apkures sezonu, lai nodrošinātu pilsētai nepieciešamo kurināmo.

ANITAS ZVINGULES teksts, foto un video