Pasniegs Zaļās izcilības balvu 2016

24/11/2016

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” saņēmusi ielūgumu uz Valsts vides dienesta “Zaļās izcilības balvas 2016” pasniegšanas pasākumu, kas notiks 7. decembrī Latvijas Dabas muzejā Rīgā.

Pasākumu apmeklēs SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs Artis Roberts un inženieris Juris Hofmanis.

Ar 2015. gadu Valsts vides dienests (VVD) ieviesis apbalvojumu “Zaļās izcilības balva” uzņēmumiem, kuri visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumu kopumu ietekmes uz vidi samazināšanai.

Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas vides politikas īstenošanas uzņēmumos. Lai novērtētu uzņēmumu darbu vides jomā, “Zaļās izcilības balvas” ieguvēju noteikšanai VVD izstrādājis vērtēšanas kritērijus un novērtējis piesārņojošo darbību veicējus valstī. VVD pateicību vides aizsardzības jomā saņem uzņēmumi, kas izpildījuši šos kritērijus vismaz 80% apmērā.

VVD apbalvojums ieviests par ikgadēju tradīciju, godinot labākos uzņēmumus visā valstī.

ANITA ZVINGULE