Priedainē siltumapgādi pārņems “Kuldīgas siltumtīkli”

29/11/2016

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” no SIA “Centrs” pārņems siltumapgādes nodrošināšanu dzīvojamajām mājām Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedainē. 

“Šā gada pavasarī Kuldīgas novada pašvaldībā vērsās SIA “Centrs” pārstāvji, norādot, ka Priedainē ir novecojusi siltumapgādes infrastruktūra, kurai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un viņi nesaskata savas iespējas šo jautājumu atrisināt. Tādēļ tika lūgts pašvaldībai pārņemt siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. Tā kā siltumapgādes nodrošināšana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, tad pašvaldība deleģēja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izvērtēt šo pārņemšanu un sagatavot priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem,” informē SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Izvērtējot situāciju, “Kuldīgas siltumtīkli” konstatējuši, ka esošo katlu māju nav lietderīgi attīstīt. Tika izskatīta iespēja uz Priedaini izbūvēt siltumtrasi no pilsētas, bet tā kā trasei būtu jāšķērso daudz privātīpašumu, kā arī ir ļoti liela reljefa starpība, tad būtu jābūvē vēl papildus pārsūknētava, lai mazinātu spiediena starpību. Tādēļ arī šāds variants atzīsts par nelietderīgu.

Izsverot visus par un pret, kā labākais risinājums rasts būvēt jaunu un mazāku katlu māju nekā esošā, turklāt daudz tuvāk apdzīvotajai vietai.

“Jaunajai katlu mājai esam izvēlējušies vietu nogāzē aiz Priedaines veikala. Tā ir pašvaldībai piekrītoša zeme, un šobrīd tur tiek veikta mērīšana un sakārtotas īpašuma tiesības, lai šo zemesgabalu juridiski nodotu “Kuldīgas siltumtīkliem,” pauž A.Roberts.

Paralēli tiek izskatīts, kādai jaunajai katlu mājai būt. Ir saņemti vairāki provizoriski piedāvājumi. A.Roberts: “Viens no piedāvājumiem ir iegādāties tikai iekārtas. Lētākais piedāvājums ir par 260 tūkstošiem eiro. Savukārt dārgākais variants – tiek atvests un nolikts jau gatavs konteiners ar visām iekārtām. Šāds risinājums izmaksā jau pie 700 tūkstošiem eiro. Izskatot indikatīvos piedāvājumus, izvērtējot potenciālos ieņēmumus no siltumapgādes un to, cik ilgā laikā šāds projekts varētu atmaksāties, esam nonākuši līdz lēmumam, ka katlu māju būvēt ir lētāk pašiem, piesaistot otru pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kuriem ir būvniecības licence, un tad atsevišķi iegādāties iekārtas. Tādā veidā to varēsim izdarīt krietni lētāk, nekā iegādājoties jau gatavu katlu māju ar iekārtām kopā.”

“Kuldīgas siltumtīklu” mājaslapā www.kuldigasilt.lv, sadaļā “Iepirkumi”, līdz 16. decembrim ir izsludināts atklāts konkurss iekārtu piegādei – „Tehnoloģisko iekārtu piegāde, uzstādīšana, palaišana, ieregulēšana t.sk. personāla apmācība katlu mājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā” (iepirkuma nr. 2016/IePK).

Jaunā ar šķeldu kurināmā katlu māja taps līdz nākamās apkures sākumam, līdz 2017. gada oktobrim. Plānotā jauda – 1 megavats, bet iekārtas tiks pirktas par 1,5 megavatu, lai būtu rezerve. Tā būs pilnībā automatizēta katlu māja, kuru pārraudzīs dežurants.

Sākotnēji uz esošajām siltumtrasēm tiks pārņemti visi līdzšinējie lietotāji. Pēc SIA “Centrs” sniegtajiem datiem tie kopā ir 246 abonementi, kuri dzīvo “Skalbēs”, “Priedēs”, “Tērcēs”, “Meldros”, “Kalvēs”, “Upmaļos”, “Viršos”, “Priedītēs”, “Līgotnēs”, “Bērzos”, “Sijās”, “Grodos”, “Viļņos”, “Silavās”, “Rasās”, “Madarās”, “Atmodās” un “Upeskalnos”.

Attēlā: "SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājs Artis Roberts pauž, ka labākais risinājums ir būvēt jaunu un mazāku katlu māju nekā esošā, turklāt tuvāk apdzīvotajai vietai."

ANITAS ZVINGULES teksts un foto