Jāinformē, ja par aukstu vai karstu

28/02/2019

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” nodrošina nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi apkures nodrošināšanai līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ievadiem. 

Par ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu un tās efektīvu darbību, tostarp ēkas siltuma mezgla uzturēšanu, regulēšanu, apkures un karstā ūdens temperatūru, atbild mājas apsaimniekotājs.

Ja iedzīvotājiem mājās ir pārāk silti vai tieši pretēji – par aukstu, tad tas jādara zināms apsaimniekotājam, ja tāds mājai ir.

Daudzas ēkas Kuldīgas novadā apsaimnieko SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Iedzīvotāji informāciju var nodot:

  • pa tālruni 63321963,
  • rakstot e-pastu: kkp@kuldiga.lv,
  • rakstot elektronisku iesniegumu no uzņēmuma mājaslapas ww.kkp.lv (sadaļa “Iesniegumi”),
  • sūtot informāciju mesendžerī (SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”; @kuldigaskomunaliepakalpojumi) uzņēmuma “Facebook” profilā,
  • informēt klātienē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 216. kabinetā.

Informāciju par apkures problēmām var nodot arī mājas vecākajam, ja tāds ir.

Savukārt, ja mājai nav savs apsaimniekotājs vai mājas vecākais, tad var pirkt pakalpojumu no SIA “Kuldīgas siltumtīkli” par ēkas iekšējās apkures sistēmas regulēšanu.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” piedāvā kompleksu siltummezglu apkalpošanu. Maksa par siltummezglu, siltumpunktu un iekšējo tīklu apkalpošanu ir 10,35 eiro stundā. Siltummezglu un siltumpunktu apkalpošana ietver filtru skalošanu, automātikas regulēšanu, profilaktisko apkope. Ja siltummezglā vai punktā nepieciešami citi remontdarbi, tad par to vienojas ar objekta pārstāvi, tiek sagatavota tāme un apmaksa ir saskaņā ar tāmi.

Klienti par savām vajadzībām var ziņot SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pa vairākiem kanāliem:

  • pa tālruni 63323721,
  • rakstot e-pastā: siltums@kuldiga.lv,
  • sūtot informāciju mesendžerī (Kuldīgas siltumtīkli; @kuldigasiltumtikli) uzņēmuma profilā “Facebook”,
  • nodot vēsti klātienē Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.

ANITA ZVINGULE