Kā darbojas centrālā siltumapgāde?

22/01/2019

Centrālā siltumapgādē saražoto siltumenerģiju lietotājiem piegādā, izmantojot siltuma padeves sistēmu. Siltumapgādes uzņēmums “Kuldīgas siltumtīkli” veic siltuma piegādi līdz ēkai.

Arī norēķini tiek veikti par siltumenerģiju, kas piegādāta līdz ēkai, proti, par kopējās patērētās siltumenerģijas daudzumu, atbilstoši ēkas siltumenerģijas skaitītāja rādījumam.

Tālāk siltumenerģijas izmantošana ir ēkas apsaimniekotāja vai pārvaldnieka pārziņā.

Siltumenerģiju ēkas individuālajā siltuma punktā izmanto divos veidos: apkures nodrošināšanai un karstā ūdens sagatavošanai.

Jāatceras, ka maksājums par siltumenerģiju tiek aprēķināts visai ēkai, piemēram, daudzdzīvokļu ēkai atbilstoši kopējam skaitītāja rādījumam par patērēto siltumenerģijas apjomu, ko siltumapgādes uzņēmums piegādājis ēkai. Savukārt nama pārvaldītājs sadala kopējo patērētās siltumenerģijas apjomu uz visiem dzīvokļiem.

Maksājums par siltumenerģiju veidojas, ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” jau ilgus gadus ir nemainīgs siltumenerģijas tarifs – 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

Tarifu, kuram atbilstoši aprēķina ēkas kopējo maksu par siltumenerģiju, izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Siltumenerģijas tarifā tiek iekļautas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas un citas ar ražošanu un piegādi saistības izmaksas.