Par paveiktajiem un plānotajiem darbiem

16/04/2020

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 2019. gada pārskats liecina, ka uzņēmumam pagājušais gads bijis grūts un nesis zaudējumus. Iemesli: šķeldas cenas pieaugums un silta ziema 2019./2020. gada apkures sezonā. 

Paveiktais 2019. gadā

2019. gadā tika turpināts darbs pie jaunu siltumtrašu pieslēgumu izveides. Siltumtrases posms tika izbūvēts Dzirnavu ielā 18, Kuldīgā (ražošanas ēka), kā arī tika veikta siltumtrašu būvniecība projektā "Ventspils ielas kvartāls - 1905. gada iela, Ventspils iela, Alunāna iela", centralizētajai siltumapgādei pieslēdzot ēku 1905. gada ielā 19 (laikraksta "Kurzemnieks" redakcija). 

Pērn tika veikti remontdarbi Kuldīgas novada muzeja krātuves ēkas apkures sistēmā Dzirnavu ielā 5, kā arī gada nogalē tika veikti apkures sistēmas remontdarbi Kuldīgas Restaurācijas centrā Baznīcas ielā 32.

2019. gadā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saņēmusi vairākus iesniegumus par jaunu siltumtrašu atzaru izveidi.

Tāpat pagājušajā gadā tika uzsākta Baznīcas ielas kvartāla pieslēgšanas centralizētajai siltumapgādei projektēšana, veicot padziļinātu esošās situācijas izpēti.

Uzņēmums turpināja Rendas pagasta Rendas ciema un Ozolu ciema, Padures pagasta, Rumbas pagasta Mežvaldes ciema un Pelču pagasta katlumāju uzlabošanas darbus, lai samazinātu izmaksas. Padures katlumājai tika nomainīts sliktā stāvoklī esošais apkures katls, kā arī tika veikts jumta un elektroinstalāciju remonts.

2019. gadā tika pabeigts darbs pie siltumenerģijas tarifa izskatīšanas un apstiprināšanas. 12. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tika pieņemts lēmums par siltumenerģijas tarifa paaugstināšanu uz 52,99 EUR/MWh (līdz šim 49,80 EUR/MWh + PVN), kas stājies spēkā 2020. gada 1. februārī.

Plānotie darbi 2020. gadā

2020. gadā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" plāno veikt profilaktiskos darbus gan siltumtrasēm, gan siltummezgliem, gan visām katlumājām. Padurē tiks meklēti risinājumi mainīt kurināmo no malkas uz šķeldu vai kokskaidu granulām. Tiks turpināts darbs pie jaunu siltumtrašu posmu izbūves un siltumskaitītāju aprīkošanas ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu. 

Šajā gadā lielākās investīcijas plānotas jaunu siltumtrašu atzaru būvniecībā. Plānots turpināt siltumtrases izbūvi Jelgavas ielas šķērsojumam, pabeigt izbūvēt atzarus līdz ēkām 1905. gada ielā, Ventspils ielā 2, Ventspils ielā 17, Kuldīgā, un Priedaines ciemā. Nepieciešams veikt kurtuves remontu Stacijas ielā 6. Vēl tiks veikta siltumtrases projektēšana no Skolas ielas līdz Baznīcas ielai, lai varētu veikt siltumtrases būvniecību.

Līdz ar 2020. gada martā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar koronavīrusa izplatību, uzņēmums rūpīgi seko līdzi situācijas attīstības gaitai un izvērtē tās ietekmi uz sabiedrības darbību nākotnē. Sagaidāms pārdotās siltumenerģijas kritums saistībā ar izglītības un sporta iestāžu darbības pārtraukšanu. Tāpat prognozētās ekonomikas lejupslīdes rezultātā sagaidāms, ka mazināsies arī iedzīvotāju spēja norēķināties gan par jau patērēto siltumenerģiju, gan arī par siltumenerģiju avansā vasaras mēnešos. Siltumenerģijas avansa maksājumi vasarā ir brīvprātīga iedzīvotāju izvēle, kas uzņēmumam ļauj uzturēt naudas plūsmu mēnešos, kad siltumenerģija tiek ražota tikai karstā ūdens uzsildīšanai.

Ar SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 2019. gada pārskatu varat iepazīties šeit: GADA PĀRSKATS.