25 darba gadi "Kuldīgas siltumtīklos"

11/02/2020

Mūsu kolēģei Sņežanai Zaļkalnei šis ir īpašs gads, jo 23. janvārī apritēja 25 gadi kopš pirmās darba dienas uzņēmumā "Kuldīgas siltumtīkli".

Sņežana, kuru ikdienā mīļi saucam par Sniedzi vai Sniedzīti, ir grāmatveža palīgs. Viņa ļoti rūpīgi un akurāti veic savu darbu, lai visi matemātiskie aprēķini vienmēr būtu veikti korekti.

Sirsnīgi sveicam! Novēlam veselību, izturību un tikpat pozitīvu attieksmi pret kolēģiem un darba mīlestību arī turpmāk!