Atgādinām, ka par saņemto siltumu ir jāsamaksā!

09/01/2020

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” atgādina klientiem, kuriem izveidojies parāds par saņemto siltumenerģiju, ka par saņemto pakalpojumu ir jāsamaksā!

Par kārtību, kā notiek darbs ar parādniekiem, stāsta SIA “Kuldīgas siltumtīkli” biroja administratore – lietvede Ramona Reita: “Parādniekiem sākotnēji tiek sūtītas atgādinājumu un brīdinājumu vēstules, ar iespēju vienoties par parāda apmaksu. Ja parādnieki šīs vēstules ignorē, tad viņi tiek nodoti parādu piedziņas kompānijai. Ja arī piedziņas kompānija parādu nevar piedzīt, tad dokumenti tiek iesniegti tiesai vai zvērinātam tiesu izpildītājam.

Aicinām pašiem labprātīgi veikt maksājumus, jo agrāk vai vēlāk pilnīgi katrs parādnieks tiks uzrunāts ar kādu no šiem instrumentiem.

Arī, ja dzīvoklim ir mainījies īpašnieks vai īrnieks, tad aicinām jauno īpašnieku/īrnieku ierasties SIA "Kuldīgas siltumtīkli" birojā, Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, noslēgt līgumu savlaicīgi par siltumenerģijas piegādi. Likuma priekšā īpašnieks/īrnieks ir atbildīgs par siltumenerģijas piegādes maksājumiem arī tad, ja līgums nav noslēgts. Līguma neslēgšana neatbrīvo no atbildības, proti, rēķinu nemaksāšanas.”

Ierodoties noslēgt līgumu, līdzi jāņem personu un īpašumtiesību apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata vai pirkuma/īres līgums).