Mežvaldes katlumājai plāno mainīt skursteni

17/01/2020

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” meklē iespējamos risinājumus, lai novērstu pelnu izmešus gaisā no katlumājas Rumbas pagasta Mežvaldē.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” katlumāja Mežvaldē ar siltumu nodrošina vairākas daudzdzīvokļu mājas. Katlumāja atrodas ēkas Maņģenes ielā 6 galā. Mainoties vēja virzienam, nereti iedzīvotāji pamanījuši pelnu nosēdumus uz savām automašīnām, kuras tiek turētas pie mājas esošajā pagalmā. Lai situāciju atrisinātu, tiek meklēti iespējamie varianti, kas šo pelnu nokļūšanu gaisā izraisa un, kā radušos situāciju atrisināt.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts skaidro, ka pelnu nokļūšana gaisā ir periodiska. Ilgu laiku nav un tad atkal kādā brīdī ir. Sākotnēji apsvērta granulu kvalitāte – ja tās ir sabirušas, iespējams, tām sadegot, šie smalkie pelni kādā brīdī izplūst gaisā kopā ar dūmiem. Speciālisti ieteikuši uzlikt īpašus filtrus, kas varētu aizturēt pelnu izplūdi gaisā. Šāds risinājums gan izmaksātu ap 200 tūkstošiem eiro. Šobrīd tiek izskatīts vēl viens variants – skursteņa maiņa. Iespējams, pie vainas ir skursteņa konstrukcija. Tādēļ tiek apsvērts variants demontēt esošo, nesiltināto skursteni, un uzstādīt jaunu, siltinātu skursteni, kas novērsīs pelnu periodisku izplūšanu gaisā, jo neveidosies šo pelnu uzkrājums uz skursteņa iekšējās virsmas. Skursteņa maiņu iespējams veikt, noslēdzoties apkures sezonai.