Personīgi informē par jauno tarifu

09/01/2020

Informāciju par jaunā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa stāšanos spēkā no 2020. gada 1. februāra, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darīs zināmu katram klientam personīgi.

Fiziskām personām informācija jau ir nodota reizē ar rēķinu par patērēto siltumenerģiju, bet juridiskajām personām – šonedēļ tiks izsūtīta e-pastā.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” informē, ka, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 12. decembra lēmumu Nr. 18, no 2020. gada 1. februāra stājas spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs – 52,99 eiro bez PVN par 1MWh.

Pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka, ka PVN likme siltumenerģijas piegādei iedzīvotājiem ir 12%, bet juridiskām personām 21%.

Jaunais tarifs būs spēkā Kuldīgā, Kurmāles pagasta Priedaines ciemā, Padures pagasta Padures ciemā, Pelču pagasta Pelču ciemā, Rendas pagasta Ozolu un Rendas ciemā, kā arī Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā.

Tarifa pieaugums, salīdzinot ar spēkā esošo, pirms desmit gadiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto, būs par 6,4% jeb 3,19 EUR/MWh.

Esošais tarifs ir 49,80 eiro par 1MWh bez PVN.