Drošība – pirmajā vietā

09/07/2020

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” katlumājās Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos darba aizsardzības uzņēmums SIA “GRIF” veic risku izvērtēšanu.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” inženieris Juris Hofmanis informē, ka reizi gadā SIA “Kuldīgas siltumtīkli” desmit katlumājas pārbauda darba aizsardzības speciālists, lai apzinātu potenciālos riskus.

Par apzinātajiem riskiem tiek informēti darbinieki un tiek darīts viss nepieciešamais, lai tos novērstu.

Obligāta prasība ir darbinieku nosūtīšana uz obligāto veselības pārbaudi, lai zinātu vai darbinieks drīkst veikt uzticētos pienākumus.

Tāpat santehniķiem, atslēdzniekiem, kurinātājiem, mehāniķiem, palīgstrādniekiem, būvstrādniekiem un citu profesiju pārstāvjiem ir normatīvajos aktos noteiktas darba drošības prasības, kuras ir jāievēro, piemēram, cimdu, speciālu apavu, aizsargbriļļu un ķiveru lietošana.

Attēlā: SIA “GRIF” darba aizsardzības speciāliste Inga Liepiņa veic risku izvērtēšanu Padures katlumājas malkas krautuvē.

ANITAS ZVINGULES teksts
JURA HOFMAŅA foto