Nepiemēros maksājumu kavējuma procentus

30/03/2020

Vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” klientiem nepiemēros kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā.

Maksājumi par saņemto siltumenerģiju netiek atcelti, bet ar tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, esam gatavi vienoties par to, kādus maksājumus nepieciešams pārcelt uz vēlāku laiku.

Klientiem par radušajām grūtībām norēķināties par saņemto pakalpojumu, jāinformē SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pa tālruni t.: 63323721 vai e-pastusiltums@kuldiga.lv.