Par granulu iegādi katlumājai Pelču pagastā

21/05/2020

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veic cenu aptauju par granulu iegādi - granulu iegādes cenām.  Plānotais (aptuvens) granulu iegādes daudzums pa mēnešiem Kuldīgas novada, Pelču pagasta, Pelču ciema katlumājai  ir sekojošs:

Kuldīgas novada Pelču pagasta Pelču ciema k/m

 

 

aptuvenais daudzums, t

2020

oktobris

10

novembris

20

decembris

30

2021

janvāris

30

februāris

30

marts

25

aprīlis

15

kopā

 

160

 

granulu transporta veids

konteinera tipa tilpnē, pašizgāzējs, pašizkrāvējs.

 

Lūdzam iesniegt Jūsu uzņēmuma cenu piedāvājumu granulām, pieņemot, ka:

- tās ir „*industriālās” granulas;

- „**premium” klases granulas;

- cena tiek fiksēta uz visu apkures sezonu;

- piegādes vieta – „Vārpas”, Pelču ciems, Pelču pagasts, Kuldīgas novads;

- piegādājamais daudzums 1 reizē - līdz 14 t.

Apmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no granulu piegādes brīža. Līgumi par granulu piegādi var tikt noslēgti ar vairākiem piegādātājiem vienlaicīgi.

Cenu piedāvājumu var iesniegt arī tad, ja granulas ir pieejamas rūpnīcā un piedāvātajā cenā transporta izmaksas netiek iekļautas. Šādā gadījumā, izvērtējot piedāvājumus,  cenai tiks piesummētas transporta izmaksas (SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pirks pakalpojumu), kas veidojas, lai nogādātu granulas no rūpnīcas līdz katlumājai.

Lūdzam savus piedāvājumus atsūtīt uz e-pastu: siltums@kuldiga.lv  vai pa pastu: SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 līdz 10.06.2020.

Tālrunis jautājumiem: 63323721, 28314075 (Artis Roberts, valdes priekšsēdētājs).

 

*Industriālās granulas - relatīvais mitrums – līdz 10%, siltumspēja - no 4,2 MWh/t, pelnu saturs - līdz 1,5%;

**Premium granulas - relatīvais mitrums – līdz 10%, siltumspēja - no 4,6 MWh/t, pelnu saturs - līdz 0,7%.

 

http://www.kuldigasilt.lv/iepirkumi/aktualie-ieprikumi/