Par granulu iegādi noliktavai Stacijas ielā 6, Kuldīgā

21/05/2020

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veic cenu aptauju par granulu iegādi - granulu iegādes cenām.  Plānotais (aptuvens) granulu iegādes daudzums pa mēnešiem uz noliktavu Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā:

 

Noliktavas adrese - Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

 

 

aptuvenais daudzums, t

2020

oktobris

22

novembris

 

decembris

22

2021

janvāris

 

februāris

22

marts

 

aprīlis

22

kopā

 

88

 

granulu transporta veids

Big bag maisos

 

Lūdzam iesniegt Jūsu uzņēmuma cenu piedāvājumu granulām, pieņemot, ka:

- tās ir „*industriālās” granulas;

- „**premium” klases granulas;

- cena tiek fiksēta uz visu apkures sezonu;

- piegādes vieta – Stacijas iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads;

- piegādājamais daudzums 1 reizē - līdz 22 t.

Apmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no granulu piegādes brīža. Līgumi par granulu piegādi var tikt noslēgti ar vairākiem piegādātājiem vienlaicīgi.

Cenu piedāvājumu var iesniegt arī tad, ja granulas ir pieejamas rūpnīcā un piedāvātajā cenā transporta izmaksas netiek iekļautas. Šādā gadījumā, izvērtējot piedāvājumus,  cenai tiks piesummētas transporta izmaksas (SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pirks pakalpojumu), kas veidojas, lai nogādātu granulas no rūpnīcas līdz katlumājai. Cenā iekļaujama big bag maisu cena.

Lūdzam savus piedāvājumus atsūtīt uz e-pastu: siltums@kuldiga.lv  vai pa pastu: SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 līdz 10.06.2020.

Tālrunis jautājumiem: 63323721, 28314075 (Artis Roberts, valdes priekšsēdētājs).

 

*Industriālās granulas- relatīvais mitrums –līdz 10 %, siltumspēja- no 4.2 MWh/t, pelnu saturs- līdz 1.5 %;

**Premium granulas- relatīvais mitrums –līdz 10 %, siltumspēja- no 4.6 MWh/t, pelnu saturs- līdz 0.7 %.

 

http://www.kuldigasilt.lv/iepirkumi/aktualie-ieprikumi/