Biomasas koģenerācijas elektrostacija - iekurināta

01/10/2020

Kuldīgas biomasas koģenerācijas elektrostacijai, kas vienlaikus ražo gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju, iekurināta kurtuve.

Koģenerācijas stacijā, Stacijas ielā 6, un katlumājā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, tiek ražots siltums patērētājiem Kuldīgas pilsētā.

Paralēli citiem darbiem gādājam kurināmā materiāla uzkrājumu ziemas mēnešiem.

Attēlos - šķelda pie koģenerācijas stacijas.

Lai silti Jūsmājās!