Izsole noliktavas-darbnīcas telpām Pļavas ielā 7, Kuldīgā

14/10/2020

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" rīko pirmo izsoli nomājamām noliktavas-darbnīcas telpām Pļavas ielā 7, Kuldīgā. Izsole notiks 29. oktobrī 11.00 SIA "Kuldīgas siltumtīkli" birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.

Informācija par iznomājamo nekustamo īpašumu

Izsoles noteikumi

Telpu platība - 116,40 kvadrātmetri. Telpas ir sliktā stāvoklī. Lai tās izmantotu, nepieciešams logu, durvju, grīdas un elektroinstalācijas remonts.

Nosacītā nomas maksa mēnesī par nomas objektu ir 116,40 eiro bez PVN. Izsoles solis - 10 centi.

Maksimālais nomas termiņš - 30.10.2030.

Izsoles veids - rakstiska.

Kontaktpersona:
Andris Aniņš
t.: 29296126; 63323721