Pateicība čaklajiem rendeniekiem!

26/04/2021

“Kuldīgas siltumtīkli” pateicas Rendas pagasta pārvaldei par atbalstu malkas sagatavošanā un apkārtnes sakārtošanā!

“Paldies rendeniekiem par pašaizliedzīgo darbu, atbalstot un sniedzot palīdzīgu roku malkas sagatavošanā Rendas katlumājai un tās apkārtnes sakārtošanā. Paldies Rendas pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnei Kuzminai par izrādīto iniciatīvu,” SIA “Kuldīgas siltumtīklu” vārdā pateicas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš.