Par karstā ūdens sagatavošanas un cirkulācijas uzskaiti

22/01/2021

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaismas ielā 5, Kuldīgā, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” uzlikuši papildu siltumenerģijas skaitītāju, kas uzskaita atsevišķi patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai un karstā ūdens cirkulācijai.

Turpmāk ēkā Gaismas ielā 5 patērēto siltumenerģiju uzskaitīs divi siltumenerģijas skaitītāji – viens apkurei, otrs karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijas sistēmai.

Kopējā summa, kas mājai jāmaksā pa saņemto pakalpojumu nemainīsies no tā, ka uzlikts atsevišķs skaitītājs! Papildu skaitītājs uzlikts, lai būtu atdalīta uzskaite par apkuri (aprēķinus veic SIA “Kuldīgas siltumtīkli”) no karstā ūdens sagatavošanas un cirkulācijas (aprēķinus veic SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”).

Par otra skaitītāja uzstādīšanu mājas kopības lēmums nav nepieciešams, jo tas neiespaido siltumenerģijas patēriņa daudzumu, tikai nodala katram aprēķinu veicējam savu uzskaiti.

Siltumenerģijas tarifs ir noteikts viens gan apkurei, gan siltā ūdens uzsildīšanai 52,99 EUR bez PVN.

Karstā ūdens un cirkulācijas uzskaitei tiek piemēroti 2015. gada 15. septembra MK noteikumi nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

Noteikumu 6. pielikumā ir norādīta metodika, kā jāaprēķina maksa par karsto ūdeni un cirkulāciju, ja cirkulāciju sadala uz dzīvokļu skaitu.

Tehnisku iemeslu dēļ, šo mēnesi cirkulācija tika sadalīta tā, kā tā jādala vasaras periodā, sadalot uz dzīvokļu skaitu. Nākamajā mēnesī aprēķins cirkulācijai tiks veikts tā, kā jāveic apkures periodā – proporcionāli apkurināmai platībai.

Noteikumi neparedz atlaides tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri nelieto silto ūdeni un kuri ir demontējuši dvieļu žāvētāju.

Kārtību, kā aprēķina karstā ūdens uzsildīšanu un cirkulāciju, iedzīvotāji var mainīt ar mājas kopības lēmumu.

Papildu informācija pie apsaimniekotāja – Arnis Štāls (t.: 26462963 vai 22008615; e-pasts: arnis.stals@kuldiga.lv).

Jāpiebilst, ka šodien visiem mājas Gaismas ielā 5, Kuldīgā, iedzīvotājiem personīgi e-pastos nosūtīta informācija par papildu skaitītāja uzlikšanu, bet tiem iedzīvotājiem, kuriem nav norādīts e-pasts, informācija ievietota pasta kastītē.

Attēlam ir ilustratīva nozīme.