Siltummezgls būs katrā mājā

08/10/2021

Kurmāles pagasta Priedainē turpinās aktīvs darbs pie siltummezglu izbūves katrā mājā, kur siltumu nodrošina “Kuldīgas siltumtīkli”.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš pateicas klientiem par atsaucību un izpratni siltummezglu izbūves nepieciešamībā. Siltummezglu ierīkošana palīdzēs uzlabot siltumenerģijas pakalpojuma nodrošināšanas kvalitāti.

Siltuma sistēmu balansēšana tiks turpināta, kad būs pabeigta siltummezglu izbūve katrā mājā. Siltummezglu izbūvi Priedaines ciema mājās “Kuldīgas siltumtīkli” plāno pabeigt līdz oktobra beigām.

Siltummezgli tiks izbūvēti: “Viršos”, “Viļņos”, “Grodos”, “Silavās”, “Sijās”, “Bērzos”, “Priedītēs”, “Meldros”, “Kalvēs”, “Skalbēs”, “Tērcēs”, “Priedēs” un plānots arī “Ābeļkalnos”. Siltummezgli jau iepriekš izbūvēti “Upmaļos”, “Atmodās” un daļēji arī “Upeskalnos”.

Izbūvējot siltummezglu, temperatūra katrā mājoklī tiks regulēta automātiski, atbilstoši āra gaisa temperatūrai vai klientu izvēlētajam komforta līmenim.

Šobrīd siltumapgādes sistēmā Priedainē veikti jau vairāki būtiski darbi: 2017. gadā tika uzbūvēta Priedaines jaunā katlumāja, 2021. gadā – pilnībā nomainītas visas esošās un savu laiku jau nokalpojušās siltumtrašu caurules un izbūvētas jaunas (darba apjoms 1,5 km ar kopējo rūpnieciski izolētu plastmasas cauruļu garumu 3 km), 2021. gadā – notiek darbs pie siltummezglu izbūves, kas būs visās Priedaines ciema mājās, kas saņem siltumu no “Kuldīgas siltumtīkliem”.

Lai centrālā apkures sistēma darbotos nevainojami, vēl liels darbs priekšā katras mājas iekšējo siltumapgādes tīklu sakārtošanā un problēmu novēršanā.

“Kuldīgas siltumtīklu” speciālisti fiksējuši virkni gadījumu, kā tiek izjaukts apkures sistēmas balanss. Piemēram, ja kādā no daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem ir izbūvētas siltās grīdas un tās ir pieslēgtas kopējai siltumapgādes sistēmai, tas grauj visu ēkas iekšējo siltuma cirkulāciju un rezultātā cieš visi ēkas iedzīvotāji.

Vēl tipiska situācija – veikta pašrocīga radiatoru nomaiņa  pret ievērojami efektīvākiem un lielākiem sildķermeņiem. Mainot sildķermeni, tiek pārbūvēts arī pieslēguma mezgls stāvvadam, taču regulators netiek uzstādīts – ierasta situācija. Tas noved pie tā, ka dzīvokļa īpašniekam pēc jauna un jaudīga radiatora uzstādīšanas bieži vien paliek tik silti, ka pusi apkures sezonas dzīvoklī temperatūra tiek samazināta pa atvērtu logu – izlaižot lieko siltumu laukā. Turklāt šis dzīvoklis patērē trīs reizes vairāk siltuma nekā iepriekš. Un šeit sākas problēmas, jo nākamajām telpām uz šī paša stāvvada situācija ievērojami pasliktinās, jo viņu siltumu iepriekšējais ir paspējis iztērēt.

Lai situāciju “atrisinātu”, arī citi kaimiņi, nepakonsultējoties ne ar apsaimniekotāju, ne siltumapgādes uzņēmuma speciālistiem, pašrocīgi uzliek jaudīgākus radiatorus, tā izjaucot kopējo mājas apkures sistēmas balansu. Proti, neatbilstoši nomainot un pieslēdzot atsevišķos dzīvokļos radiatorus, tiek izjaukts balanss starp stāvvadiem un dzīvokļiem, kā rezultātā dažiem ir karsti, bet citiem salst. Pārsvarā karsti ir ēkas vidējos dzīvokļos, bet salst gala dzīvokļu iemītnieki.

Lai pārliecinātos par mājas apkures sistēmas stāvokli, jāveic apkures sistēmas audits, kas arī atklās nepareizi izbūvētos radiatorus un citas pieļautās kļūdas, kas būtiski kropļo siltuma vienmērīgu cirkulāciju ēkā.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst nodarboties ar pašdarbību, veicot jebkādas izmaiņas siltumapgādes sistēmā. Visas siltumelementu izmaiņas ir obligāti jāsaskaņo ar apsaimniekotāju! Katra pašrocīga pārbūve maina plūsmu un temperatūru sadalījumu starp dzīvokļiem un stāvvadiem!

Visu rezumējot, top skaidrs, ka iedzīvotāji kopā ar mājas apsaimniekotāju ir atbildīgi par mājas iekšējo apkures sistēmu, bet siltumapgādes uzņēmums “Kuldīga siltumtīkli” nodrošina siltumenerģijas ražošanas procesu un siltumenerģijas piegādi līdz ēkas ievadam. Tas nozīmē, ka SIA “Kuldīgas siltumtīkli” spēkos nav ietekmēt to, cik silti ir vienā vai otrā daudzdzīvokļu ēkas dzīvoklī. Uzņēmums gādā par siltumenerģijas ražošanu un to pievadi līdz ēkām, izbūvējot un uzturot siltumtrases.

“Kuldīgas siltumtīkli” vēlas, lai visi klienti būtu apmierināti ar saņemto pakalpojumu, tādēļ aicina uz visu pušu iesaisti un mērķtiecīgu darbu apkures sistēmas sakārtošanā!