Cenu aptauja par šķeldas piegādi

06/01/2022

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi. Šķeldas piegādes cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022. gada 16. janvāra pulksten 12.00.

- Kopējais piegādes apjoms 6’000 ber.m3. Iespējams piedāvāt daļēju apjomu.

- Piegādes vietas - katlumājas Kuldīgā, Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6

- Piegādes periods 16.01.2022.- 30.03.2022.

- Piegāžu sadalījums - piegādi var organizēt vienmērīgi sadalot uz piegāžu periodu vai organizēt piegādes līdz pat 1000m3 ber.m3 vienā dienā.  

- Līdz 28.02.2022. vēlams nodrošināt vismaz 50% no kopējā apjoma, tas ir vismaz  3’000 ber.m3.

- Šķeldas kvalitātes parametri - mitrums 30-55%, tilpummasa 265-380 kg/m3; frakcijas vidējie izmēri no 10 līdz 50 mm; bez svešķermeņiem - akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas utml.; kopā sasaluši gabali ne lielāki par 10mm un ne vairāk kā 5% no kravas; skuju piejaukums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2022.01.16. plkst. 12:00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāiesūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv.