Par iekšējo tīklu nesaskaņotu un neatļautu pārbūvi

04/01/2022

Ikdienā saskaroties ar nepietiekamu siltumenerģijas padevi atsevišķos daudzdzīvokļu namu dzīvokļos, kā galvenās problēmas tiek konstatētas nekvalitatīvu radiatoru nomaiņa un piesaiste, pārmērīgi lielu radiatoru uzstādīšana, apsildāmo grīdu izbūve un citas nesaskaņotas un neatļautas pārbūves.

Apkures sezonas sākumā nelikumīgas būvniecība gadījums atklāts Virkas ielā 25, Kuldīgā, kur viens no dzīvokļa īpašniekiem izbūvējis siltās grīdas, pieslēdzoties pie centralizētās siltumapgādes sistēmas, tādā veidā būtiski samazinot siltumenerģijas padevi kaimiņiem.

“Iedzīvotāji, kuri savā dzīvoklī daudzdzīvokļu dzīvojamā namā izbūvē apsildāmās grīdas paņem sev paaugstinātu komfortu, kuru apmaksā visi pārējie ēkas iedzīvotāji, turklāt siltums uz kaimiņu dzīvokļiem vairs netiek novadīts nepieciešamajā daudzumā,” skaidro SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš.

Šobrīd “Kuldīgas siltumtīkli”, pēc apsaimniekotāja lūguma, apkures padevi uz siltajām grīdām dzīvoklī Virkas ielā 25 ir atslēguši un siltās grīdas ir noplombētas.

Atgādinām, ka “Kuldīgas siltumtīklu” tiešie pienākumi un atbildības robeža ir siltumenerģijas ražošana, kā arī atbildība par siltumtrašu maģistrālēm un atzariem līdz mājas ievadventiļiem. Par to, kas notiek mājas iekšienē atbild dzīvokļu īpašnieki un mājas apsaimniekotājs.

A.Aniņš: “Īpašnieku radīto iekšējo tīklu problēmu ir daudz. Apzinoties un redzot problēmas klientu individuālajos māju iekšējos tīklos, cik vien tas ir iespējams, vēlamies nākt palīgā ar kompetenci un problēmu risināšanu, ja tas ir iespējams un, ja īpašnieki tam piekrīt. Taču to varam veikt tikai pēc apsaimniekotāja lūguma.”

“Vēlamies veicināt izpratni par iekšējo tīklu problēmu rašanās galvenajiem iemesliem, lai to apjoms neturpinātu pieaugt. Lai mēs viens otru pieskatītu, un, lai kaimiņi viens otram nenodara kaitējumu, jo novērst to parasti ir daudz sarežģītāk nekā radīt,” saka “Kuldīgas siltumtīklu” vadītājs.

Aicinām ikvienu meistaru un dzīvokļu īpašnieku pirms plānotās sildelementu nomaiņas vērsties pēc padoma "Kuldīgas siltumtīklos" un savas ieceres OBLIGĀTI saskaņot ar apsaimniekotāju - "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem" vai citu.

Plašu rakstu par to, cik svarīgi ir neizjaukt apkures sistēmas balansu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās lasiet šeit: http://www.kuldigasilt.lv/home/2021/mar/ka-neizjaukt-apkures-sistemas-balansu/