Vēlies veikt apkures radiatoru nomaiņu?

10/03/2022

“Kuldīgas siltumtīkli” atgādina, ka pirms radiatoru nomaiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī obligāti šie darbi ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju! Piemērotākais laiks, kad sakārtot apkures sistēmu ir vasara, kad apkures sezona ir beigusies, jo apkures sezonas laikā sistēmai ir jāstrādā.

Ikdienā daudzas problēmas kopējā apkures sistēmā izraisa tieši nekvalitatīvi veikti iekšējo tīklu remontdarbi. Taču tos varētu novērst un iedzīvotāji neciestu no izjaukta mājas apkures sistēmas balansa, ja radiatoru nomaiņa dzīvokļos vai jebkāda cita iejaukšanās kopējā apkures sistēmā iepriekš tiktu saskaņota.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” namu apsaimniekotājs Arnis Štāls uzsver, ka dzīvokļos esošie radiatori ir mājas kopīpašums tāpat kā ārdurvis un logi. Radiatori nav privātīpašums, kurus pēc savām iegribām, bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju drīkst mainīt.

Dzīvokļa īpašuma likums
4. pants. Kopīpašumā esošā daļa

Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst:
1) dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), starpstāvu pārsegumi (tai skaitā siltuma un skaņas izolācijas slāņi), koplietošanas telpas (tai skaitā bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas), kā arī dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām).

“Iejaukties kopējā apkures sistēmā bez pamatotas vajadzības nevajag. Ja radiators ir bojāts, aizaudzis un tiešām vairs nesilst, tad ir pamats to mainīt. Lai veiktu radiatoru nomaiņu ir jāraksta iesniegums apsaimniekotājam par šādu vēlmi. Apsaimniekotājs ieradīsies uz vietas, apsekos radiatorus un izdos tehniskos noteikumus, cik jaudīgus radiatorus drīkst likt un kā tie pareizi jāpieslēdz. Savukārt pēc remonta veikšanas apsaimniekotājs darbu pieņem un apstiprina veiktā darba kvalitāti,” norāda A.Štāls.

Tātad, lai veiktu radiatoru nomaiņu, ir nepieciešams radiatoru nomaiņas tehniskais projekts, lai dzīvoklī tiktu uzstādīti atbilstoša lieluma radiatori, kas atbilst telpas lielumam.

Radiatoru nomaiņa dzīvoklī nodrošina efektīvāku siltumenerģijas izmantošanu, kas garantē labāku telpu apsildi apkures sezonas laikā. Jaunu, kvalitatīvu apkures radiatoru uzstādīšana ļauj samazināt tēriņus par siltumapgādi, jo ir nepieciešams mazāks siltumapgādes apjoms, lai nodrošinātu labāku telpu apsildi.

Gan “Kuldīgas siltumtīklu” speciālisti, gan namu apsaimniekotāji uzsver, ka radiatoru nomaiņu drīkst veikt tikai speciālisti, profesionāli santehniķi un siltumtehniķi, kas ir sava aroda meistari. Tādējādi iespējams novērst kļūdas, ka vienas mājas dzīvokļos ir atšķirīga siltuma padeve.

“Pirms pārdesmit gadiem veiktie remontdarbi ēku iekšējos tīklos vēl aizvien rada problēmas māju apkures sistēmā. Vienā dzīvoklī pieļauta kļūda, tad vēl otrā un trešā, un viss stāvvads vairs atbilstoši nefunkcionē. Ja kļūdas pielaistas, tad siltais apkures ūdens necirkulē un cieš visi - dažiem ir karsti, bet citiem salst. Pārsvarā karsti ir ēkas vidējos dzīvokļos, bet salst gala dzīvokļu iemītnieki,” stāsta A.Štāls.

REZULTĀTS disbalansam:

  • Dažiem karsti,
  • Citiem salst,
  • Visi maksā vienādi.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst nodarboties ar pašdarbību, veicot jebkādas izmaiņas siltumapgādes sistēmā. Visas siltumelementu izmaiņas ir obligāti jāsaskaņo ar apsaimniekotāju! Katra pašrocīga pārbūve maina plūsmu un temperatūru sadalījumu starp dzīvokļiem un stāvvadiem!

Visu rezumējot, top skaidrs, ka iedzīvotāji kopā ar mājas apsaimniekotāju ir atbildīgi par mājas iekšējo apkures sistēmu, bet siltumapgādes uzņēmums “Kuldīga siltumtīkli” nodrošina siltumenerģijas ražošanas procesu un siltumenerģijas piegādi līdz ēkas ievadam. Tas nozīmē, ka SIA “Kuldīgas siltumtīkli” spēkos nav ietekmēt to, cik silti ir vienā vai otrā daudzdzīvokļu ēkas dzīvoklī. Uzņēmums gādā par siltumenerģijas ražošanu un to pievadi līdz ēkām, izbūvējot un uzturot siltumtrases.