Siltumtrases remontdarbi Vārmē

07/06/2024

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" Kuldīgas novada Vārmē veic pakalpojuma zonas paplašināšanu - iegādāti jauni katli un degļi, kā arī tiek izbūvētas siltumtrases.

SIA “Kuldīga siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Ervīns Šteinbergs informē, ka, Vārmē tiks veikta siltumtrašu rekonstrukcija aptuveni 500 metru garumā. Tāpat tiek gatavotas jaunās iekārtas, lai varētu centralizēto siltumapgādi sakārtot, nodrošinot kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, četrām daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām Vārmes centrā.

Siltumapgādes sistēma Vārmē pieder Kuldīgas novada pašvaldībai, kas to ilgstoši bija iznomājusi privātajam komersantam, un, kas iepriekšējos 20 gadus nodrošināja apkuri Vārmē. Šogad siltumapgādes sistēmu Vārmē pašvaldība deleģējusi pārņemt SIA "Kuldīgas siltumtīkli".

Līdz šim kā kurināmais materiāls tika izmantota malka, bet mūsdienās tā vairs nav rentabla, tādēļ Vārmē “Kuldīgas siltumtīkli” būvēs jaunu, automātisku granulu katlumāju, kas nozīmē, ka uz vietas nevajadzēs strādāt cilvēkiem, jo visa katlumājas darbība tiks uzraudzīta un būs vadāma attālināti. Šādi darbojas visas “Kuldīgas siltumtīklu” katlumājas Pelčos, Rendā, Priedainē un Kuldīgā.

Vārmes centrā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām sakārtoti arī iekšējie siltumtīkli un izveidoti individuālie siltummezgli, lai iedzīvotāju varētu saņemt kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu.

Izveidojot individuālos siltummezglus un sakārtojot siltuma pārvades tīklus un siltuma ražošanas iekārtas, Vārmes iedzīvotājiem tiks nodrošināta komfortabla un efektīva siltumapgādes sistēma. Tiks samazināti siltuma zudumi un optimizēta enerģijas izmantošana, tādējādi samazinot izmaksas gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem.