Cenu aptauja par šķeldas piegādēm jūlijā

17/06/2024

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina cenu aptauju Nr. KS/2024/CA/10 par šķeldas piegādi periodam no 2024. gada 1. līdz 31. jūlijam. 

Prognozētais apjoms 5 000 ber. m3 (4 000 ber. m3 nomaļi, 1 000 ber. m3 – zaru).

Šķeldas piegāde paredzēta katlumājām Kuldīgā, Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6 un atsevišķas kravas Priedainē.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 20. jūnija plkst. 14.00.

Piegādājamās šķeldas parametri: mitrums 30-55%, tilpummasa 265-380 kg/m3; frakcijas vidējie izmēri no 12 līdz 100 mm (pieļaujamās atkāpes skatīt tabulā); bez svešķermeņiem - akmeņi, zeme, sniegs vai ledus, metāla šķembas utml.; smalkās frakcijas – skuju, skaidu vai produkta izstrādes sīko daļu piejaukums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas. Šķelda nedrīkst būt ar sadalīšanās pazīmēm. Šķelda nedrīkst būt no svaigi cirstas koksnes. Pelnu saturs kurināmajā līdz 2%.

Šķeldas parametri

Daudzums masā

12 mm≤ pamata frakcijas ≤100 mm

≥75%

smalkās frakcijas <10 mm

≤5%

100 mm< rupjās frakcijas <350 mm

≤5%

 

-        Līgumus par šķeldas piegādēm plānots slēgt ar vairākiem piegādātājiem.

-        Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek plānota 60 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža. Norēķinu termiņu noteikšanai par pamatu ņemot līdzšinējo sadarbību, šķeldas kvalitāti, kvalitātes stabilitāti un piegādes regularitāti.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2024.20.06. plkst. 14.00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāiesūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv.

Cenu piedāvājumā jānorāda:

Jūlijs

Apjoms,  ber.m3

Cena EUR/  ber.m3

Nomaļu, malkas šķeldai

 

 

Zaru šķelda

 

 

 

Pēc piedāvājumu saņemšanas, SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību un kvalitāti, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma noslēgšanu.

Ja divi vai vairāki Pretendenti piedāvā vienādu cenu, priekšroku dod piedāvājumam, kuram ir laba koksnes šķeldas piegādes vēsture.

Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.