Ieguldījums siltumapgādes sistēmas sakārtošanā

10/05/2024

Noslēdzoties apkures sezonai, “Kuldīgas siltumtīkli” uzsāk aktīvu darbu, lai, pēc Kuldīgas novada pašvaldības deleģējuma, nodrošinātu pakalpojumu zonas paplašināšanu Vārmē un Pelčos. Tāpat tiks veikts kapitālais remonts iekārtām katlumājās Kuldīgā un Priedainē, un vēl virkne citu darbu.

Siltumapgādi Vārmē pārņem “Kuldīgas siltumtīkli”

Lai Vārmē veiktu “Kuldīgas siltumtīklu” nodrošinātās pakalpojumu zonas paplašināšanu, saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības deleģējumu, iegādāti jauni katli un degļi, kā arī tiks izbūvētas siltumtrases.

SIA “Kuldīga siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Ervīns Šteinbergs informē, ka, Vārmē tiks veikta siltumtrašu rekonstrukcija aptuveni 500 metru garumā. Tāpat tiek gatavotas jaunās iekārtas, lai varētu centralizēto siltumapgādi sakārtot, nodrošinot kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, četrām daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām Vārmes centrā.

Siltumapgādes sistēma Vārmē pieder Kuldīgas novada pašvaldībai, kas to ilgstoši bija iznomājusi privātajam komersantam, un, kas iepriekšējos 20 gadus nodrošināja apkuri Vārmē. Līdz šim kā kurināmais materiāls tika izmantota malka, bet mūsdienās tā vairs nav rentabla, tādēļ Vārmē “Kuldīgas siltumtīkli” būvēs jaunu, automātisku granulu katlumāju, kas nozīmē, ka uz vietas nevajadzēs strādāt cilvēkiem, jo visa katlumājas darbība tiks uzraudzīta un būs vadāma attālināti. Šādi darbojas visas “Kuldīgas siltumtīklu” katlumājas Pelčos, Rendā, Priedainē un Kuldīgā.

Vārmes centrā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām sakārtoti arī iekšējie siltumtīkli un izveidoti individuālie siltummezgli, lai iedzīvotāju varētu saņemt kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu.

Izveidojot individuālos siltummezglus un sakārtojot siltuma pārvades tīklus un siltuma ražošanas iekārtas, Vārmes iedzīvotājiem tiks nodrošināta komfortabla un efektīva siltumapgādes sistēma. Tiks samazināti siltuma zudumi un optimizēta enerģijas izmantošana, tādējādi samazinot izmaksas gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem.

Paplašina siltumapgādes pārklājumu Pelčos

Beidzoties apkures sezonai, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” uzsāk Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra teritorijā Pelčos esošās katlumājas pārņemšanu.

No šīs katlumājas tiek nodrošināts siltums skolai un divām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kas atrodas skolas kompleksa tuvumā.

Līdz šim katlumāju apsaimniekoja skola. Kuldīgas novada pašvaldība, pārskatot funkcijas un atbildības sfēras, deleģējusi SIA “Kuldīgas siltumtīkli” turpmāk nodrošināt centralizēti apkuri Pelčos.

“Kuldīga siltumtīkli”, pārņemot šo katlumāju savā gādībā, plāno šovasar tajā nomainīt visu apkures iekārtu, kā arī izbūvēt savienojošu siltumtrasi starp abām Pelču ciemata daļām.

Centrā esošās katlumājas darbība tiks pārtraukta, un turpmāk, optimizējot siltumapgādes sistēmu Pelčos, visa siltuma ražošana notiks vienā katlumājā, kas atrodas skolas teritorijā.

No aptuveni 1999. gada kalpojošās apkures iekārtas vietā tiks uzlikti jauni, automatizēti apkures katli – gan šķeldas, gan granulu katls, lai skolai visu gadu nepārtraukti varētu nodrošināt silto ūdeni.

Jaunā, abu ciemata daļu savienojošā siltumtrase tiks būvēta cauri muižas parkam un tā būs ~570 metrus gara.

Īstenojot šo projektu, divu lokālu katlumāju vietā izveidojot vienu, apkures sistēma Pelčos būs sakārtota. Tā būs centralizēta, ekonomiska un automatizēta. Jau daudzus gadus “Kuldīgas siltumtīkli” nodrošina centralizēto siltumapgādi vairākām ēkām Pelču pagastā – daudzdzīvokļu mājai “Rotas”, “Sarmas”, “Tērces-Pārslas”, pirmskolas izglītības iestādei un pagasta pārvaldei.

Remontdarbi katlumājā Lapegļu ielā 8

Katlumājā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, šovasar veiks remontu šķeldas padeves mehānisma hidrosistēmai un mehāniskajām daļām, kas ļaus izvairīties no pārtraukumiem ražošanas procesā. Iekārtas elektriskā jauda tiks samazināta no 30 KW uz 15 KW.

Biomasas uzkrājējbunkura un kurināmā padeves katlā tiks veikta pārbūve, aprīkojot to ar hidraulisko virzuli. Veiks bojātās kurtuves daļas nomaiņu pret efektīvāku izpildmehānismu, kas uzlabos degšanas procesa kontroli un sadegšanas efektivitāti.

Nepieciešams arī ūdenssildāmā katla AK5000 siltummaiņa bojātā sektora remonts. Tiks veikti nepieciešamie kapitālie remontdarbi, pagarinot iekārtas ekspluatācijas laiku. Tāpat remontēs šī katla dūmgāzu ventilatoru, mainīs gultņus un izbalansēs rotoru.

Lapegļu ielas katlumājā nomainīs arī galveno siltuma pārvades cirkulācijas sūkni, uzstādot energoefektīvāku iekārtu. Līdz ar to tiks samazināts elektrības patēriņš un nodrošināta efektīvāka pārvade.

Remontu piedzīvos arī gaisa apmaiņas sistēma. Rekonstruējot gaisa pievadi katlumājā, aukstais gaiss ziemā nenonāks vairs tieši katlā, tādējādi palielināsies degšanas procesa efektivitāte.

Remonts koģenerācijas elektrostacijā

Savukārt koģenerācijas elektrostacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, veiks hidrostacijas kapitālo remontu, apkopi un sūkņu grupas maiņu. Tāpat kapitālais remonts tiks veikts saspiestā gaisa tīrīšanas sistēmai, samazinot saspiestā gaisa un elektroenerģijas patēriņu. Nepieciešams arī gaisa ražošanas sistēmas (kompresoru) elektronikas sistēmu remonts un iekārtu apkope, kā arī ģeneratora turbīnas blīvējuma remonts.

Priedaines katlumājas iekārtu remonts

Kurmāles pagasta Priedaines katlumājā "Siltums" šovasar veiks kurināmā padeves sistēmas nomaiņu no noliktavas līdz degkamerai. Tādējādi tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš. Lai nodrošinātu katlumājas darbību, veiks arī pelnu šneka kapitālo remontu.

Atjauno tehnisko parku

Jūnijā plānots sagaidīt jauno traktortehniku ar piekabi. Līdz šim darbam izmantots padomju laikā iegādātais traktors, kas jau savu laiku ir nokalpojis, tādēļ, lai varētu strādāt stabilāk, efektīgāk un jaudīgāk, bija nepieciešams iegādāties jaunu traktoru ar piekabi. Jauno traktortehniku izmantos šķeldas stumšanai un piegādēm katlumājām, kā arī dažādiem būvniecības darbiem.

Sakārto fasādi

Ēkai Lapegļu ielā 8, kur atrodas viena no pilsētas centrālajām katlumājām un administrācijas ēka, līdz rudenim plānots pašu spēkiem sakārtot fasādi. Šonedēļ tā ar karstā ūdens un speciāla tīrīšanas līdzekļa augstspiediena strūklu nomazgāta, lai attīrītu no sūnām. Vēl jāatjauno izdrupušais apmetums, kā arī līdz rudenim ēkas apmetuma daļu iecerēts arī pārkrāsot.

E.Šteinbergs skaidro, ka šie darbi ir šīs vasaras prioritātes – lielākie darbi – paralēli tekošajiem katlumāju ikdienas uzturēšanas darbiem, kas ietver arī tehniskās apkopes, remontdarbus un citus pienākumus.