Aktuālie siltumenerģijas tarifi Latvijā maijā

21/05/2024

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā  var iepazīties ar šobrīd aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktie siltumenerģijas gala tarifi 2024. gada maijā skatāmi ŠEIT.

Kuldīgas novadā aktuālais tarifs ir 85,09 EUR bez PVN par MWh.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Vienlaikus, nosakot, kuri pakalpojumi ir regulējami, tiek ņemts vērā regulēšanas "slieksnis". Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadāSavukārt mazās siltumapgādes sistēmas netiek regulētas, lai neuzliktu papildu administratīvo slogu siltumapgādes komersantiem un tādējādi nepalielinātu siltumapgādes izmaksas un tarifus.

Tāpat siltumenerģijas tirdzniecība tiek regulēta līdz tā dēvētajai "piederības robežai" ar lietotāju, parasti tas ir līdz siltumtrases ievada vietai ēkā. Siltumenerģijas izmantošana ēkā nav regulējams pakalpojums.

Pašlaik Latvijā siltumapgādē tiek regulēti vidēji 240 komersantu (skaits ir mainīgs) sniegtie siltumapgādes pakalpojumi, un regulētie pakalpojumi veido ap 93% no kopējā siltumapgādes tirgus apjoma. Lielākā daļa komersantu ir siltumenerģijas ražotāji. 

Siltumapgādes gala tarifu lietotājiem Regulators nosaka 58 siltumapgādes komersantu sniegtajiem pakalpojumiem - dažādās Latvijas apdzīvotajās vietās. 

Maijā augstākais siltumapgādes tarifs Latvijā ir Stiklu ciemā - 176,54 EUR/MWh bez PVN, bet zemākais ir Strenčos - 56,48 EUR/MWh bez PVN.