Biomasas katlumājas Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, aprīkošana ar elektrostatisko filtru

24/05/2024

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina iepirkumu ID Nr. KS 2024/02 „Biomasas katlumājas Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, aprīkošana ar elektrostatisko filtru”.

NOLIKUMS

Emisiju mērījumi:

Katls AGB 1.0MW-06(P)/3AH - Piesārņojošo vielu emisiju mērījumu rezultātu analīze

Katls AK5000S Nr.3 - Piesārņojošo vielu emisiju mērījumu rezultātu analīze

Testēšanas pārskats I/1995/16.02.2024. - ŠEIT

Testēšanas pārskats I/2009/23.02.2024. - ŠEIT

Iepirkums tiek veikts Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.7. pasākuma "Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē" ietvaros.